Landbrukskontoret har ansvar for forvaltningsoppgaver innen jord- og skogbruk. Kontoret ligger i rådhuset i Sande.

I dag betjener landbrukskontoret i Sande, Holmestrand og Svelvik kommune. 

For å være sikker på å treffe oss, bør du gjøre avtale på forhånd. Ring sentralbordet på telefon 33 78 70 00. Du kan også nå oss på e-post:

Skogfond – regningsblankett for dekning av eget arbeid fra skogfondkontor

Fisk- og viltforvaltning

Motorferdsel i utmark 

Sande kommuneskog

Leie av skogshytter i Sande kommuneskog