Sande kommune har to kartløsninger. En enklere kartløsning som også fungerer på nettbrett og mobil. Reguleringsplaner finner du under "Kartlag".

Enkel kartløsning

Dersom du har behov for en mer avansert PC kartløsning så får du den her:

Avansert kartløsning

Avansert kartløsning har full ytelse og funksjonalitet i nettleser Internet Explorer 8 eller nyere. For eldre versjoner av Internet Explorer samt enkelte andre nettlesere bør du installere Adobe's SVG Viewer.

Når du slår på tegnforklaring i avansert løsning, så dukker det opp små bokser, noen med plusstegn i venstremenyen. Plusstegnet viser at det er mer innhold. Klikk på plussen så vil det dukke opp enda flere valgmuligheter.

Hvis du zoomer inn med zoom knappen, må du huske å slå av den igjen for at enkelte funksjoner og koblinger skal virke.

Gårdskart til bruk i jord-/skogbruket kan hentes fra Skog og landskap.

Gårdskart fra skog og landskap

Skråfoto - Detaljerte flyfotot over det meste av Sande kommune.

Vann og avløp er ikke lenger tilgjengelig på webkartet for Sande kommune. Ved behov for opplysninger om beliggenhet, ledningstype og eierskap til vann- og avløpsledninger, ta kontakt med VA-avdelingen.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil i kartet, dette kan gjelde eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.