Skjema kan enten printes uit og fylles ut for hånd (bruk BLOKKBOKSTAVER) eller fylles ut i word og så sendes inn som pdf.

Alle relevante og etterspurte vedlegg må vedlegges søknaden

Årlig søknadsfrist 15. april. 

Søknadsskjema (word)

Søknadsskjema (pdf)