Formål

Medlemstilskudd skal bidra til/bygge opp under det brede forebyggende og byggende arbeidet som skjer gjennom frivillige organisasjoner i kommunen og er et bidrag til organisasjonenes generelle kostnader.

Hvem kan søke?

Foreninger og organisasjoner som driver kultur/fritidsarbeid for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede, jevnt over hele året/sesongen.

  • Søkeren må ha egne grupper for barn og unge til og med 19 år.
  • Antall barn og unge til og med 19 år må være minst 10.
  • Aktiviteten drives jevnt over hele året eller sesongen: minst annen hver uke i hele sesongen aktiviteten kan drives i (f.eks. ski: hele vintersesongen, musikk/dans osv: hele skoleåret)

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde antall registrerte medlemmer/deltakere per 31.12. forrige år (basert på innbetalt medlemskontingent/deltakerlister).

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet er bygd opp som følgende: et fast likt beløp per organisasjon og et fast likt beløp per betalende medlem.

Søknadsfrist

Hvert år 15. april

Kommunen ønsker å få søknadene via et digitalt søknadsskjema. Skjemaet finner du her.