Formål

De kommunale tilskuddsmidlene til kultur- og idrettsformål har som mål å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter til kommunens innbyggere.

Hva prioriteres?

 • Aktiviteter til barn og unge.
 • Aktiviteter og tiltak spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.
 • Nyskapende aktiviteter.

Følgende tilskudd er gjeldende i Sande kommune:

 1. Medlemstilskudd
 2. Driftstilskudd
 3. Prosjekt/arrangementtilskudd
 4. Etableringstilskudd

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner hjemmehørende i Sande kommune, som driver eller ønsker å drive aktivitet innenfor kommunenes grenser kan søke om tilskuddsmidler. Organisasjonene må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og være åpen for alle interesserte.

Nærmere spesifisert:

 • Idrettslag og foreninger.
 • Kulturorganisasjoner.
 • Organisasjoner som arbeider med aktiviteter for barn og unge.
 • Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted.
 • Samarbeidsorgan basert på tilskuddberettigede organisasjoner kan også få tilskudd.
 • Unntaksvis kan organisasjoner og personer utenfor kommunen få tilskudd, når deres arbeide har spesiell betydning for Sande kommune.

Hvem kan ikke søke?

 • Organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser.
 • Kommersielle foretak.
 • Enkeltpersoner.
 • Offentlige virksomheter og andre som yter offentlig tjenesteyting.

Generelle bestemmelser

 • Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter. Tilskudd kan derfor ikke oppfattes som en fast inntektskilde organisasjonene har krav på.
 • Tilskudd tildeles en gang i året, etter forutgående kunngjøring og basert på innkomne søknader.
 • Søknader må inneholde nødvendige opplysninger for det aktuelle tilskuddet, f.eks. oversikt over antall medlemmer i ulike aldersgrupper, årsmelding, årsregnskap og budsjett.
 • Organisasjoner med flere grupper søker samlet gjennom hovedforeningen.
 • Det gis i hovedsak støtte til utgifter organisasjonene har for det kalenderåret det søkes om.
 • Tilskudd gis ikke til investeringer eller anskaffelser av utstyr/instrumenter.
 • Tilskuddet tildeles etter at Kulturrådet og Idrettsrådet har fått anledning til å gi en anbefaling til administrasjonens foreslåtte fordeling.

Kommunen ønsker å få søknader via et digitalt søknadsskjema. Dette skjemaet finner du her. 

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet? Se veiledningen her eller ta kontakt med Hege Granøe Johansen på eller på tlf: 33064184 (mandag, tirsdag og fredag)