Formål

Etableringstilskudd har som mål å stimulere til etablering av flere lag og foreninger som kan bidra til utvikling av et mangfoldig kulturliv i kommunen og dermed øke aktivitetene i kommunen.

Hvem kan søke?

Innbyggere i kommunen som ønsker å starte et lag eller en forening, og som faller under kriterier nevnt i de generelle retningslinjene.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet med foreningen, budsjetter og planer. Vedtekter må ettersendes per epost. 

Tilskuddets størrelse

Det kan søkes om maks. kr 4.000.

Søknadsfrist

Hvert år 15. april.

Kommunen ønsker å få søknadene via et digitalt søknadsskjema. Skjemaet finner du her.