Formål

Driftstilskudd er ment til å hjelpe foreninger og organisasjoner med et bidrag til kostnader ved:

 1. Leie av lokaler, gymsaler eller idrettshaller
 2. Strømkostnader, forsikring av bygget, leie av grunn, alarm, tilrettelegging og drift av spilleflaten/-bane.

Hvem kan søke?

Foreninger og organisasjoner som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede. Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted kan også søke.

 • Søkeren må ha egne grupper for barn og unge til og med 19 år.
 • Antall barn og unge til og med 19 år må være minst 10.
 • Andel barn og unge til og med 19 år må være minst 30 %
 • Leiekostnadene må være minst kr 7500 før det gis tilskudd på leie.
 • Driftstilskudd er ment til den årlige driften av eget bygg og anlegg.

 

Det gis ikke tilskudd til følgende type driftskostnader:

 • administrasjonskostnader: regnskap, revisor, telefon, møtekostnader, IKT osv.
 • kommunale gebyrer og avgifter
 • finanskostnader: rente og gebyrer
 • brøyting utover spilleflate/bane
 • anskaffelse og vedlikehold av sportsutstyr eller instrumenter
 • vedlikeholdskostnader på bygg og anlegg (utover spilleflate/-bane)

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde antall medlemmer, årsmelding og årsregnskap fra året før, budsjett og aktivitetsplan for inneværende år.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse fastsettes i hvert enkelt tilfelle, ut fra en vurdering av byggets/anleggets art, bruksområdet, brukergrupper, bruksfrekvens og muligheter til å generere inntekter på bygget/anlegget.

Søknadsfrist

Hvert år 15. april.

Kommunen ønsker søknadene via et digitalt søknadsskjema. Skjemaet finner du her.