Det er vedtatt nye regler for tilskudd til kultur og idrettsformål. Søknadsfrist gjeldende fra 2018 vil være 15. april. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 15. mars. Søknader må fremmes på nytt søknadsskjema.