Det er vedtatt nye regler for tilskudd til kultur og idrettsformål. Søknadsfrist gjeldende fra 2019 vil være 22. april. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 15. mars. Søknader må fremmes på nytt søknadsskjema.