Hva er Petanque? Petanque er et kulespill som spilles med stålkuler på et underlag av grus. Målet for spillet er å komme nærmest en liten kule av tre, denne har mange navn, men kalles i Norge hovedsakelig for "grisen".

Sandetun aktivitetssenter har egen Petanque bane og to sett med kuler. Hver onsdag i sommerhalvåret er onsdag fast Petanque dag. Møt opp kl. 12.00 i resepsjonen. Hvis dere er en vennegjeng som vil spille utenfor denne oppsatte tiden, kom innom kontoret for å låne utstyr.