Fredag 12. oktober kl. 12:00 kommer ordfører Elin Gran Weggesrud og snakker om hva vi gjør i Sande når det gjelder utjevning av forskjeller, i hovedsak knytta til barn. Videre vil hun snakke om dagsaktuelt fra utviklingen i kommunereformen. Velkommen!