Fredag 13. oktober kl. 12:00 kommer ordfører Elin Weggesrud og snakker om sentrumsplanen i Sande med gode møteplasser og kommunereform. 
Velkommen!