Fredag 23. august kl. 12:00
Kasper Søyland er historiker og har skrevet boka "Aluminiumsindustrien i Holmestrand gjennom 100 år - Mulighetens kunst, fremtidens metall". Fabrikken Nordisk aluminium som i dag er en del av Hydro ble dannet i 1917. Søyland redegjør for hva som var forutsetningene for å lykkes i å etablere en videreforedlingsindustri i Holmestrand for over hundre år siden, og hvordan den har overlevd frem til vår tid. Velkommen til foredrag!
Inngang 100,-