Fredag 9. februar kl. 12:00 har Eldrerådet i Sande invitert prosjektleder/rådmann Hans Erik Utne som kommer sammen med prosessleder Anne Sønstebø. Tema er Kommunesammenslåing; Bakgrunn, status og veien videre. Gratis inngang. Velkommen!