• Mulighet for å bli kjent med nye mennesker
  • God opplevelse av å være til nytte der det er bruk for en
  • Gi deg kunnskap og arbeidstrening som betyr mye for deg både i forhold til å mestre egen liv og i forhold til yrket
  • Vi gir deg veiledning og oppfølging

Du bestemmer selv omfanget og varighet på den frivillige innsatsen. 

Frivillig innsats er ulønnet, men ikke uten belønning.