Samtalegruppe for svaksynte

I samarbeid med leder av aktivitetsenteret, synskontakten holdes det samtalegruppe for synshemmede på aktivitetssenteret. Ensomhet og sosial tilbaketrukkethet rammer sterkt denne gruppen.

Annen hver mandag er det en frivillig som planlegger, leder og følger opp de svaksynte.

Vestfold Blindeforbund støtter prosjektet.