Resepsjonsdamer

Bemanner resepsjonen ved aktivitetssenteret alle hverdager. De betjener telefonen, veileder besøkende og hjelper til med annet forbyggende arbeid. De er en sosial person i miljøet. Her trenger vi flere. Ta kontakt for mer informasjon