Leseombud

Leseombud er frivillige som leser høyt, formidler og snakker om bokens innhold til grupper eller enkelt personer. De gjør det som trengs for å gi en god litteraturopplevelse.

To frivillige deler ansvaret for en lesegruppe hver torsdag ved Aktivitetssenteret. Sande bibliotek følger de frivillige opp med en samling og veiledning.