Gi-videre Sande

«Gi videre-Sande» samler inn fra innbyggere som har noe til overs og gir videre til ulike grupper som strir med å få endene til å møtes.

Gi videre-Sande samler inn alt fra møbler, inventar, klær, fritidsutstyr til voksne og barn m.m

Aud Gunnestad startet opp gjenbrukstasjonen august 2015. Hun samarbeider tett med NAV, Voksenopplæringen og Tiltaksteamet. Frivillige rydder, setter frem og kjører vekk avfall.

Gi videre –Sande har lokalet i Gamle Haga skole, samt møbler lagret i tre forskjellige garasjer.

Gi videre er på Facebook