Flyktningvenn/familie

Bli en flyktningvenn for en familie eller enkeltpersoner.

Er du over 16 år, har mulighet til å sette av par timer i uken i 9 – 12 måneder, bli kjent med en annen kultur og være et bindeledd til lokalmiljøet så meld deg på.

For mer informasjon ta kontakt med Sande frivilligsentral