Dialog-kafé

En møteplass for kreftpasienter (organisert av kreftkoordinator i kommunen) og deres pårørende annen hver onsdag fra kl. 11.00 til kl. 13.00. Et samarbeidsprosjekt mellom kreftkoordinatoren, Sande Røde Kors og Sande frivilligsentral.

Vi sitter på Det store gule huset og setter opp et halvårsprogram. Ta kontakt hvis du er interesert å være frivillig!