Frivilligsentralen skal samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Sande frivilligsentral er på Facebook

Nøkkelinformasjon

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Sande frivilligsentral ble etablert i 2008 og holder til i Det store gule huset. Sande frivilligsentral er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Vi er en møteplass for alle som ønsker å delta i frivillig arbeid uansett alder, kjønn, økonomisk og etnisk tilhørighet.
Her er ingen oppgave for små. Vi har kort vei fra idé til handling. Som frivillig bestemmer du selv hvilke oppgaver du vil gjøre. Du kan ta utgangspunkt i deg selv. Hva du mestrer og hva du har lyst til?

Som frivillig blir du en del av et sosialt nettverk, får ny kompetanse, innsikt og mestrings følelse og for noen blir dette veien tilbake til et aktivt liv.

Åpningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.00 - 15.00
gjør gjerne en avtale på forhånd

Telefon

33 78 70 31 / 941 60 750

E-post

Besøksadresse

Det store gule huset, Hagaveien 15
3070 Sande