Vi samarbeider med Sande juniorkorps.

Medlemmene i korpset får undervisning av kulturskolelærere på kulturskolen. Elevene må melde seg på til Sande juniorkorps som melder de opp til kulturskolen.