Påmeldingen er bindene for høst- og vårsemesteret

  • Ønsker eleven å slutte etter høstsemesteret, meldes dette enten via elevportalen eller ved å sende oss en e-post innen 1. desember.
  • Du må selv fornye plassen din hvert år via elevportalen innen 1.mai etter klarsignal fra kulturskolen.
  • Ved for sen utmelding påløper semesteravgift for hele neste semester.
  • Lærere kan ikke motta utmeldinger, verken muntlig eller skriftlig. Utmeldinger må sendes kontoret.
  • Elever på talentprogrammet må binde seg for et år om gangen. Årsaken til dette er at undervisningen i seg selv og prosjektet det jobbes med er helt avhengig av kontinuitet i gruppen.