Gjeldene priser 2017, per semester.

  • Individuell undervisning: kr 1600,-.
  • Dobbeltime, betale for 1 og 1/2 time til sammen: kr 2400,-
  • Visuell kunst og drama: kr 1600, -.
  • Fordypning som et supplement til instrumental- og sangopplæring/band/ensemble: kr 550,-.
  • Talentprogram kr 2200,-.
  • Instrumentleie kr 250,-.
  • Eleven faktureres en gang pr. semester. Ved ubetalt høstsemester mister eleven plassen for vårsemesteret.
  • Foresatt kan komme i erstatningsansvar dersom kulturskolens instrumenter og eiendeler skades ved skjødesløs behandling.
  • Kulturskolen har ikke søskenmoderasjon