Re-registrering av elevplass og ventelisteplass.

Alle elevplasser og ventelisteplasser må re-registreres i forkant av hvert skoleår – frist 30. april.

For elever i Sande juniorkorps er det skolekorpset som melder inn og ut elever. Disse elevene trenger derfor ikke re-registrere seg.

Det blir sendt ut informasjon på e-post om re-registrering og pålogging til elevportal i midten av april.

Elever som ikke er re-registrert innen fristen, blir automatisk utmeldt av kulturskolen.

Re-registrert elevplass er økonomisk bindene og faktura for semesteret blir tilsendt uavhengig av deltakelse.