Skoleruta 2016 - 2017

August

Foreldremøte 15. august kl. 18.00 i Kommunelokalet
Første undervisningsdag mandag 22. august                           

Oktober

Høstferie uke 40 (3. -7.okt.)
30 - års jubileum lørdag 29. oktober.

Desember Kulturskoleuke uke 49 (5. -9. des.)
Januar Første undervisningsdag etter juleferien, tisdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8,  (20. - 24. feb.)
Mars

Prosjektuke uke 11, (13. - 17.mars)
Vinterrock lørdag 18 mars

April Påskeferie (10. - 17.april)
Mai Fridager 1., 25.- og 26.mai
Juni

Fri man. 5.juni (2. pinsedag)
Kulturskoleuke uke 23 (6. - 9. juni)
Siste undervisningsdag 9.juni

Skolerute for neste skoleår kommer i mai.