Fra 1. august 2018 er har Holmestrand og Sande felles kulturskole, med administrasjon i Holmestrand og fortsatt undervisning i Sande.  Oppdatert info vil etterhvert finnes her: http://www.holmestrand.kommune.no/tjenester/kultur-og-idrett/kulturskole/  

Nøkkelinformasjon