Sande kommune deler hvert år ut en kulturpris. I år ønsker også politikerne at det også skal deles ut en frivilligpris. Frist for å foreslå kandidater er 15. oktober.

Kulturpris
Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i Sande kommune eller organisasjoner hjemmehørende i Sande kommune som har ytt aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen og/eller hvis kulturengasjement har bidratt til økt nasjonal interesse for Sande kommune.

Med "kultur" menes i denne sammenheng den delen av samfunnslivet som omfattes av det utvidete kulturbegrepet, slik som eksempelvis bildende kunst, sang og musikk, litteratur, idrett, friluftsliv, kulturarv, kulturvern, barne- og ungdomsarbeid og scenekunst.

Frivilligpris
Frivilligprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i Sande kommune eller organisasjoner hjemmehørende i Sande kommune som har ytt aktiv innsats for å styrke frivilligheten i kommunen og/eller hvis engasjement har bidratt til økt nasjonal interesse for Sande kommune.

Med "frivillig" menes i denne sammenheng den delen av samfunnslivet som er frivillighet, men som ikke kommer inn under det utvidede kulturbegrepet.  

 
Skriftlig og begrunnet forslag sendes Sande kommune innen 15. oktober 2017

Forslaget merkes hhv Kulturpris 2017 eller Frivilligpris 2017 og sendes