Selvikhallen er en av kommunens to flerbrukshaller og Selvik skoles gymsal. På dagtid brukes hallen av Selvik skole/ SFO. På ettemiddagene og i helgene brukes hallen til trening, kamper, konkurranser og andre arrangementer.

Adresse: Sandebuktveien 163, 3077 Sande