Sande kommune har mange nærmiljøanlegg.  

Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Anlegget skal være fritt, allment tilgjengelig, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet skal ha førsteprioritet. 

Oversikt over kommunale nærmiljøanlegg:

 • Ekeberg nærmiljøanlegg: aktivitetsløype ,ulike småanlegg,  balløkke
 • Galleberg skole: ballbinge, balløkke
 • Haga skole:ballbinge, sandvolleyball,hinderløype, klatrevegg
 • Holm gamle skole: balløkke
 • Kjeldås skole: uteområde, balløkke
 • Sande golfklubb: tursti Golfbanen rundt
 • Sande sentrum: buldrevegg, skateboard
 • Sande ungdomskole: balløkke
 • Selvik skole: 60 meters bane, 7er- kunstgressbane,ballbinge,basketballbane, bordtennisbord, isbane, sandvollyballbane, tursti- 800 meter
 • Skafjellåsen nærmiljøanlegg: balløkke
 • Skøytebrygga nærmiljøanlegg: ulike småanlegg
 • Vammen frilufts barnehage: balanse, hopp og hinder.
 • Vestskogen skiløype: lysløpe - 2,5 km, adkomtsløype fra sentrum -9 km