Aktiviteter i skolens ferieuker for grunnskolen

Vi arrangerer fire uker med forskjellige aktiviteter for barn i grunnskolen. To uker i sommerferien, høst- og vinterferien.

Årets vinterklubb er 20-23. februar på dagtid. Program og info blir delt ut til alle på skolene og tilgjendelig på biblioteket.