Arrangementer på fritidsklubben, ferieklubb, UKM, danseverksted

Lørdag 10 juni
Danseshow Sandehallen