Arrangementer på fritidsklubben, ferieklubb, UKM,

2 desember har vi danseshow i Sandehallen

 5 desember har vi juleavslutning for tirsdagsklubben.

 

2018

Oppstart danseverkstedet mandag 8 januar. Brosyre blir delt ut på skolene.

Tirsdagsklubben starter opp i uke 3 den 16 januar