Skiløyper:  Skogene på begge sider av bygda byr på gode skimuligheter. 

Vestskogen 
har ca. 6 mil med skiløyper når alt er oppkjørt. Løypenettet ligger i et veldig snøsikkert område og henger sammen med løyper i Drammen. Parkering ved Øyvannsbekken og Fjellskar. Skogsbilvei med bompenger

Østskogen 
har ca. 3 mil med skiløyper når alt er oppkjørt. Løypenettet ligger i en høyde av 100- 200 meter og henger sammen med løyper i Svelvik og Drammen.  Parkering ved Suluvann og Blindevann. Skogsbilvei med bompenger.

På snørike vintre blir det også kjørt opp løyper på jordene rundt sentrum og  i tilknytning til skolene.

Løypeinfo
Se www.skisporet.no for oppdatert informasjon om løypene på Vestskogen, Østskogen og sentrumsløypene.

Lysløyper:

  • Lysløype Vestskogen - 2,5 km, Sande Sportsklubb 
  • Lysløype Skafjellåsen - 5 km, ved Sande videregående skole
  • Lersbrygga lysløype - 2,5 km, ved Lerbrygga idrettsanlegg
  • Lysløype  Klevjerhagen - 2,8 km, Norde Sande IL idrettsanlegg