I

Sande er det gode turmuligheter både sommer og vinter.

Merkede turstier på Vestskogen og Østskogen, langs Kyststien og Pilegrimsleden.

Aktuelle turkart:
Turkartet Vestfold Nord, 1:50 000 utgitt av Vestfold fylkeskommune. Kartet gir oversikt over merka stier, skiløyper og sykkelruter i hele kommunen. Kan fås gratis ved Servicekontoret på rådhuset eller på biblioteket.

Turkart over Vestskogen, 1: 25 000 utgitt 2004 av IL Vinn, er i salg på Sandvina bokhandel.

Turkart Drammen sør, 1: 50 000 Statens kartverk 1990.
Skibergfjell, Eikern, Konnerud, Sande og Svelvik

Pilegrimsleden gjennom Sande  blir remerket i 2017.