Sande har mange friområder, det vil si områder som er spesielt avsatt til friluftsliv gjennom offenlige kjøp eller avtaler.

  • Kommersøya og Gåserumpa: Rundt om på øyene er det fine plasser for opphold og bading. Det er tilrettelagt med brygger i Fantebukta, Grisebukta og på Gåserumpa. Hoveddelen av disse øyene er naturreservat. De mange fossilene som finnes på øya, hører til der og kan ikke tas med hjem.
    Kulturminneløype på Kommersøya: se UT.no
  • Hagasand friluftsområde: Statlig sikra friluftsområde bestående av langstrakt og barnevennlig strand, HC- toalett, parkering.
  • Skjervika friluftsområde: Statlig sikra friluftsområde tilrettelagt for bading, rekreasjon og friluftsliv. Stor gresslette, svaberg, badebrygge, toalett, parkering. Skjervika ligger langs gamle E 18/ Gamle sørlandske, på vestsiden av Sandebukta.