På begge sider av bygda ligger store skogområder som gir innbyggere og turister rike muligheter for et aktivt og variert friluftsliv hele året.

Kysten og øyene i Sandebukta gir fine muligheter til turer, bading, dykking og båtliv. Det er merket en kyststi langs hele kysten i kommunen.