Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt tilbud om profesjonell kunst og kultur til grunnskoleelever. Dette er et obligatorisk tilbud og når derfor alle elever i kommunen.

Hver elev i Vestfold får hvert år delta på to skolekonserter og en scenekunstforestilling i tillegg til andre kulturopplevelser som museumsbesøk, kunstnermøter og verksteder. 

Det er kulturtjenesten i kommunen som samarbeider med skolene og Veestfold fylkeskommune i programmeringen av tilbudet. Koordinator er kultursjef

Her er gjeldende oversikt over opplevelsene i Den kulturelle skolesekken i Sande