Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt tilbud om profesjonell kunst og kultur til grunnskoleelever. Dette er et obligatorisk tilbud og når derfor alle elever i kommunen.

Hver elev i Vestfold får hvert år delta på en skolekonsert og en scenekunstforestilling i tillegg til andre kulturopplevelser som museumsbesøk, kunstnermøter og verksteder. 

Det er kulturtjenesten i kommunen som samarbeider med skolene og Vestfold fylkeskommune i programmeringen av tilbudet. 

Her er gjeldende oversikt over opplevelsene i Den kulturelle skolesekken i Sande