Låneregler for Sande bibliotek og VestfoldbibliotekeneLogo Vestfoldbibliotekene

Lånerett
Det er gratis å låne på biblioteket. 
Du kan låne og levere ved alle folkebibliotek i Vestfold. 
Du kan be om lån fra andre bibliotek. 
Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten.

Lånekort
Lånekortet er gratis. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta bibliotekets låneregler.  
Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
Du må ha med lånekortet når du skal låne. Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. 
Meld med en gang fra til biblioteket ved:
-navn- og adresseforandring
-endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer
-tap av lånekort
Ved tapt eller skadet lånekort, utstedes et nytt kort, vanligvis mot et gebyr.
I Sande er dette gebyret kr 10,-

Lånetid
Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha annen utlånstid.
Lån uten venteliste kan som regel fornyes.
Leverer du etter forfallsdato, må du vanligvis betale gebyr.  Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.
I Sande er det følgende gebyrer:
1. gangs purring kr 30.-
2. gangs purring kr 30,-
3. gangs purring kr 50,-
Etter 3. gangs purring blir låneren sperret for videre utlån, og erstatningskrav sendes ut. Når erstatningskrav er sendt, må det betales et faktureringsgebyr på kr 50,- selv om materialet blir levert inn. Sperringen oppheves når materialet er levert inn eller erstattet. 
Hvis man for eksempel har fått tre purringer og erstatningskrav, må man altså betale kr 160,- pluss eventuelt erstatningsbeløp.
Utestående gebyrer som overskrider kr 100,- må betales før man kan låne på nytt.

Ansvar
Film/spill lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldergrense for lån av disse medier følger mediets anbefalinger. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr.

 

Tilbake til forsiden 
 Tilbake til forsiden

Åpningstider

Åpningstider:
Mandag:  11:00 - 19:00
Tirsdag: 08.30 - 14.00
Onsdag:  11:00 - 19:00
Torsdag:  11:00 - 19:00
Fredag: 08.30 - 14.00
Lørdag:   11:00 - 15:00

Tirsdager og fredager er det skolebibliotek, og skoleelever har fortrinnsrett. I skolens ferier og fridager er biblioteket stengt på disse to dagene.

Telefon

33 78 70 60

E-post

Besøksadresse

Revåveien 20
3070 Sande