Ansatte i Helse- og velferd tilbys kompetanseheving ved gjennomføring av dette kursopplegget. Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer kommunen står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. Det er også lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen.

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker:
Sintef, Velferdsteknologiens ABC