Overgang til digitale trygghetsalarmer: det analoge bakkenettet fases etter hvert ut, og dagens analoge trygghetsalarmer må erstattes med nye digitale. Sande kommune er, sammen med andre vestfoldkommuner, med i et arbeid om ny anskaffelse av digitale trygghetsalarmer.

Pasientvarsling- og sykesignalanlegg Sandetun: det pågår en prosess med kartlegging og vurdering av å enten digitalisere dagens anlegg, eller anskaffe et nytt.

Varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS): tjenestedesigns-prosjekt og utprøving av tjenesten i samarbeid med Holmestrand/Hof. Det kjøpes inn GPSer som skal testes ut på aktuelle personer/brukere i de 3 kommunene (den nye kommunen?). Det skal med dette utvikles lik tjeneste for bruk av GPS i de 3 kommunen. Prosjektet er tildelt midler og det gis veiledning/bistand fra SINTEF. Starter opp april 2017.

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker:
Informasjon om velferdsteknologi, KS
Informasjon om velferdsteknologi, Helsedirektoratet
Aktivitet og mestring