Sande kommune har deltatt i et prosjekt sammen med Høgskolen i Sør-Øst Norge v/ Innovatoriet, prosjektet ble finansiert av tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Vestfold. Pågikk i perioden 15.11.16 – 15.11.17.
Touch & Play er et nytt verktøy for å skape økt aktivitet og gode opplevelser hos beboere på sykehjem. Det benyttes en stor interaktiv berøringsskjerm hvor beboerne kan spille spill, gjøre treningsøvelser, høre sang og musikk, se film, ha konkurranser, lese aviser, se TV og lignende. Både kognitive og motoriske ferdigheter utfordres. Man kan både ta og kaste gjenstander på skjermen. Touch & Play er utviklet i Danmark, og Sandetun er første sykehjemmet i Norge som tar løsningen i bruk. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 15.11.2016 – 15.11.2017 og er knyttet opp mot personer med kognitive svikt/demens.
Les hva Delta og magasinet Helsefagarbeidern skrev om Touch&play

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson i Sande er prosjektleder Stine Haslestad.

E-post