Vestfold fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket.

I Sande kommune holder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten til på Sande tannklinikk på Sandesenteret Prestegårdsalleen 73.

For ytterligere informasjon om tannhelsetjenesten se Vestfold fylkeskommunes hjemmeside.