Sykehjemmet har fem hus og en rehabiliteringsavdeling. Husene er bygget over samme modell med stue og kjøkken i senter omkranset av beboerrommene. Rehabiliteringsavdelingen er bygget etter sykehusmodell med stue og kjøkken i enden av en korridor.

Sykehjemmet har 54 rom fordelt på to demensavdelinger, tre langtidsavdelinger og en korttid- og rehabiliteringsavdeling. Alle langtidsopphold gis på enkeltrom. Ansatte har fast arbeidssted, men brukes også på andre områder i virksomheten når deres kompetanse etterspørres. Det er sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter blant de ansatte.

Alle ansatte skal ha synlig tjenestebevis på uniformen.

Sykehjemmet har egen tilsynslege som er tilstede to dager i uka.

Nøkkelinformasjon

Søk tjeneste

Informasjon om virksomheten Sandetun pleie og rehabilitering

Åpningstider

Åpent hele døgnet, etter klokka 18 må man ringe på for å komme inn.

Telefon

Mandag til fredag, kommunens servicekontor: 33787000                                                               Vaktrom Hus C, 33 78 70 35                            Vaktrom Hus D, 33 78 70 33                           Vaktrom Hus G, 33 78 70 34                               Vaktrom Hus E, 33 78 70 31                           Vaktrom Hus F, 33 78 70 32                            Vaktrom Korttid- og rehabiliteringsavdelingen, 33 78 70 30                                                                Pasienter kan ha egen telefon.       Sykehjemslege, 33 78 70 28

E-post

Besøksadresse

Jernbanegata 25