Gravide kan få tilbud om oppfølging i svangerskapet på helsestasjonen. Kontrollene er gratis. Svangerskapskontroller utføres i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapskontroll. Kvinnen må ta kontakt med fastlegen for blodprøver før uke 14. Kvinnen velger selv hvor hun vil gå til kontroll hos jordmor, lege eller kombinasjon av tilbudene.

Ved graviditet anbefales å bestille time så tidlig som mulig for livsstilsamtale. Hvordan kvinnen lever og har det, danner grunnlag for barnets helse. Andre temaer som snakkes om er; Fosterets utvikling, fødselsforberedelse, bearbeidelse av tidligere fødselsopplevelse, forberedelse til foreldrerollen, parforholdet, sex, samliv og amming.

 Første konsultasjon varer gjerne en time, ved senere konsultasjoner er det vanlig med 30 min. Far må gjerne være med.

Jordmor samarbeider med gynekologisk poliklinikk og fødeavdelingene og henviser dit ved behov, samt til fastlege.

Jordmor tilbyr fødselsforberedende kurs i samarbeid med helsesøster og fysioterapeut

 Etter fødsel tilbyr jordmor hjembesøk, konsultasjon på helsestasjon eller telefonkontakt.

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker
Gravid, informasjon fra Helsenorge

Tjenestebeskrivelse

Åpningstider

Mandag til fredag 8 - 15.

Telefon

Mandag til fredag 8-15, tlf: 33787000

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 29