Tuberkuloseundersøkelse/BCG vaksine

Tuberkuloseundersøkelse skal tas dersom;

  • Du skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge og kommer fra land hvor tuberkulose er utbredt
  • Du er flyktning eller asylsøker og landet du kommer fra har utbredt tuberkulose
  • Du arbeider i helse- og omsorgstjenesten, er lærer eller i en stilling som har kontakt med barn, og i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt deg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

Undersøkelsen består av

  • Røntgen av lungene
  • En blodprøve

Tuberkuloseundersøkelsen og reiseutgifter  er gratis.

HPV vaksine til unge kvinner

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine.

Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Vaksinasjon av barn og unge
fås i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i det fastlagte barnevaksinasjonsprogrammet. 

Influensavaksine og pneumokokkvaksine
fås hos egen fastlege.

Reisevaksiner
Sande kommune har ikke tilbud om reisevaksiner. Det må bestilles hos fastlegen.

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker

Tuberkuloseundersøkelse for nyankomne, flere språk
Tuberkulose informasjon
HPV vaksine
Vaksinasjonsprogrammet
Influensavaksinasjon, informasjon
Pneumokokkvaksinasjon, informasjon
Reisevaksiner, informasjon

Tjenestebeskrivelse Tuberkulose
Tjenestebeskrivelse Vaksiner

Åpningstider

Helsestasjonen har åpent mandag til fredag
8 - 15

Telefon

Mandag til fredag, tlf: 33787000

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 29