Skolehelsetjenesten er et lovpålagt tilbud til barn og unge fra 0-20 år. Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. Helsesøster har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og andre instanser. Psykolog er tilknyttet tjenesten. Det tas kontakt med foresatte for samtykke dersom informasjon skal videreformidles om barnet/ungdommen. Helsesøster har fast kontortid på alle skoler, også videregående skole, og kan ellers treffes på helsestasjonen.

Skolehelsetjenesten tilbyr:
•Helsesøstertjeneste på alle skoler
•Samtaler med elever, individuelt og i grupper
•Helseopplysning individuelt og i grupper
•Undervisning og rådgivning
•Foreldreveiledning
•Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram
•Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker:
Barneombudet
Skolene i Sande

Tjenestebeskrivelse

Åpningstider

Helsestasjonen er åpen mandag - fredag fra 8 - 15.
Helsesøster har også kontortid på den enkelte skole.

Telefon

Mandag - fredag 8 - 15, tlf: 33787000

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 29