Virksomheten Sandetun pleie og rehabilitering omfatter sykehjem med langtidsplasser, korttid og rehabiliteringsplasser, omsorgsboliger, bofellesskap og dagsenter.
Virksomheten har eget vaskeri som vasker alt arbeidstøy og pasienttøy.
Virksomheten har eget produksjonskjøkken som tilbereder mat til sykehjemmet, kafeen på Sandetun aktivitetssenter og du kan bestille mat levert hjem. 

Nøkkelinformasjon

Susanne Wollasch, virksomhetsleder, 994 74 970
Sånnja Janjak Hole, vederlagsberegning for langtidsplass, 33 78 70 27
Turid Traet, avdelingsleder hjemmehjelp/hjemmesykepleie i omsorgsboliger, 33 78 70 41
Kristin Fjeld Hagen, avdelingsleder hjemmesykepleien, 33 78 70 42 
Vaktrom hjemmesykepleie/hjemmehjelp/omsorgsboliger 33 78 70 39/33 78 70 40
Susanne Wollasch, fungerende leder Hus C, 994 74 970
Vaktrom Hus C, 33 78 70 35
Aina Byermoen, avdelingsleder Huc D/G, 948 35 750
Vaktrom Hus D, 33 78 70 33
Vaktrom Hus G, 33 78 70 34
Lena Stølen, avdelingleder Hus E/F, 408 01 738
Vaktrom Hus E 33 78 70 31
Vaktrom Hus F 33 78 70 32
Hanne Teigstad, avdelingsleder korttid/rehab, 948 27 392
Vaktrom Korttid- og rehabiliteringsavdelingen 33 78 70 30
Susanne Wollaschfungerende leder natt og bofellesskapet, 905 50 247
Vaktrom Bofellesskapet, 33 78 70 36
Norman Both, avdelingsleder kjøkken, 33 78 70 38
Produksjonskjøkken, 33 78 70 37
Kafeteria, 33 78 70 43

Tjenestebeskrivelse Avlastning
Tjenestebeskrivelse Dag/nattopphold
Tjenestebeskrivelse Dagsenter
Tjenestebeskrivelse Hjemmesykepleie
Tjenestebeskrivelse Omsorgsbolig
Tjenestebeskrivelse Praktisk bistand
Tjenestebeskrivelse Trygghetsalarm
Tjenestebeskrivelse Tidsbegrenset opphold
Tjenestebeskrivelse Langtidsopphold

Åpningstider

Sykehjemmet er åpent hele døgnet, Avdelingslederne er tilstede mellom 8-15.
Vaktromstelefonene er i bruk hele døgnet, men det kan ta tid før personalet kan svare deg.

Hjemmesykepleiens vaktromstelefon er i bruk mellom 8-15, etter 15 og på kveld/helg/høytid må du ringe vakttelefon 911 00 865.

E-post

Besøksadresse

Jernbanegata 25
3070 Sande