Virksomheten Sandetun pleie og rehabilitering omfatter sykehjem med langtidsplasser, korttid og rehabiliteringsplasser, omsorgsboliger, bofellesskap og dagsenter.
Virksomheten har eget vaskeri som vasker alt arbeidstøy og pasienttøy.
Virksomheten har eget produksjonskjøkken som tilbereder mat til sykehjemmet, kafeen på Sandetun aktivitetssenter og du kan bestille mat levert hjem. 

Nøkkelinformasjon

Telefon resepsjon sykehjem 33 78 73 02 test

Susanne Wollasch, virksomhetsleder, 477 18 898
Sånnja Janjak Hole, vederlagsberegning for langtidsplass, 33 78 73 03
Kjersti Linneberg, avdelingsleder hjemmesykepleie/hjemmehjelp/omsorgsboliger, 975 23 497
Vaktrom hjemmesykepleie/hjemmehjelp/omsorgsboliger 33 78 73 42
Mette Lersbryggen, avdelingsleder sykehjem, 408 01 722
Vaktrom Hus C, 33 78 73 15
Vaktrom Hus D, 33 78 73 23
Vaktrom Hus G, 33 78 73 84
Bofellesskapet, 33 78 73 40
Torbjørg Odlo, avdelingsleder sykehjem, 408 01 738
Vaktrom Hus E 33 78 73 20
Vaktrom Hus F 33 78 73 19
Vaktrom Korttid- og rehabiliteringsavdelingen 33 78 73 28
Turid Traet, avdelingsleder natt, tirsdager og torsdager, 995 50 247
Norman Both, avdelingsleder kjøkken, 33 78 73 24/33 78 73 25

Tjenestebeskrivelse Avlastning
Tjenestebeskrivelse Dag/nattopphold
Tjenestebeskrivelse Dagsenter
Tjenestebeskrivelse Hjemmesykepleie
Tjenestebeskrivelse Omsorgsbolig
Tjenestebeskrivelse Praktisk bistand
Tjenestebeskrivelse Trygghetsalarm
Tjenestebeskrivelse Tidsbegrenset opphold
Tjenestebeskrivelse Langtidsopphold

Åpningstider

Sykehjemmet er åpent hele døgnet, Avdelingslederne er tilstede mellom 8-15.
Vaktromstelefonene er i bruk hele døgnet, men det kan ta tid før personalet kan svare deg.

Hjemmesykepleiens vaktromstelefon er i bruk mellom 8-15, etter 15 og på kveld/helg/høytid må du ringe vakttelefon 911 00 865.

E-post

Besøksadresse

Jernbanegata 25
3070 Sande