Kurs i depresjonsmestring.
Kurset holdes i lokalene til Frisklivsentralen i Sande sentrum. Kurset går over 10 ganger. Målet for kurset er at du skal mestre din depresjon/nedstemthet på en bedre måte og forebygge nye sykdomsutbrudd. Søknader vil bli behandlet fortløpende og søkere vil bli innkalt til forsamtale der det blant annet vil bli informert om kursets innhold og form samt gjennomført en kartlegging ( BDI = Beck Depression Inventory ). Kurset er gratis, men du forplikter deg til å kjøpe kursheftet kr 500 med forbehold om prisjustering.

Telefon

Kontaktpersoner for kursene:                                                                        Anita Skarstad Aas, tlf:                                                       Kirsten Mogensen, tlf: