Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende over 18 år med psykiske lidelser som bor eller oppholder seg i Sande kommune. Tjenesten må søkes, og tildeles fra tjenestekontoret.
Tiltak som avdelingen kan tilby: kartlegging, veiledning, oppfølging, behandling og motivasjon til økt livskvalitet og egen mestring. De ansatte er opptatt av tverrfaglighet og samarbeider tett med øvrig hjelpeapparat.
Våre tjenester skal bidra til et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv for mennesker med psykiske lidelser.
Tjenestetilbudet skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i brukerens egne ønsker og ressurser, i dette menes også ansvar for eget liv.
Hensikten er å fremme det friske i mennesket – finne ressurser og bygge videre på dem. Psykisk helse har flere tilbud, se nedenfor.

Nøkkelinformasjon

Aktiviteten
Kurs i depresjonsmestring (KID)

Tjenestebeskrivelse

Åpningstider

Mandag - fredag 09 - 14 

Telefon

Avdelingsleder Jarle Toften, tlf: 902 00 947

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 35, Bygg B underetasjen.