NAV har en prosjektstilling som er rettet mot barn i lavinntektsfamilier, og som kjenner til tilbud både fra offentlige og private aktører.

To eksempler på aktiviterer som vi selv står for.

Alle skal med
Prosjektet startet i 2015 som et treårig prosjekt for å ivareta barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Det er to hovedmål i prosjektet: jobb til foreldrene og tiltak for barn, unge og familiene i perioden med lav inntekt. Ut over egne tiltak, har prosjektet kjennskap til andre offentlige og private aktører som har tilbud til målguppa. Gjennom denne kunnskapen og tverrfaglig samarbeid ivaretas kommunens knutepunktfunksjon.

Nye venner og gode minner
Som en del av prosjektet er det, med hjelp av midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, iverksatt tiltak som familieferier og nye kveldstilbud. Målet er å gi barn og ungdom som vokser opp i lavinntektsfamilier likeverdige muligheter som andre gjennom nye opplevelser og nytt nettverk. Alle er velkommen til å ta kontakt.

Ta gjerne kontakt